Artykuł

Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez Active Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie przy ul. Strużańskiej 7A, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

 

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują Active Pharma Sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

 

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane jako poufne przez Active Pharma Sp. z o.o., która nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.
 

Partnerzy